Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. 

Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzającymi programami. Zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

---

5 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. [sygnatura: MR/H/2014-2020/20(2)/02/2017].

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 24 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dokument

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

PDF 0,64 MB