Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 17 września 2019 roku i obowiązuje od 3 października 2019 roku.

Dokument

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

PDF 0,37 MB
Wersja obowiązująca od 03.10.2019