Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH 

13 stycznia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 27 grudnia 2021 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja nr 4). 

>> Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 13 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

---

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 27 grudnia 2021 roku i obowiązuje od 5 stycznia 2022 roku.

---

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych - wersja aktualna, obowiązująca od 13 stycznia 2022 r.

Dokument

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

PDF 0,30 MB