Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Wytyczne zawierają procedury kontroli realizacji programów operacyjnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 17 września 2019 roku i obowiązuje od 3 października 2019 roku.

---

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dokument

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 23.12.2020