Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dokument

Umowa Partnerstwa

PDF 5,58 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2017