Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na  lata 2014-2020 jest określenie spójnej komunikacji wszystkich działań realizowanych w ramach programu.

W komunikację zaangażowane są wszystkie instytucje odpowiedzialne za jego realizację, a przekaz kierowany jest w szczególności do osób i podmiotów mogących skorzystać bezpośrednio i pośrednio ze wsparcia PO WER, ale również do szerokiego grona odbiorców w celu ukazania i podkreślenia pozytywnych zmian, jakie Fundusze Europejskiego powodują w życiu mieszkańców Polski.

Dokument

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

PDF 0,61 MB
Wersja obowiązująca od 27.05.2015