Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce.

Dokument

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

PDF 2,08 MB
Wersja obowiązująca od 30.06.2015