Roczny Plan Działania PO WER na rok 2015 opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Roczny Plan Działania na rok 2015 dla I Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Dokument

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2015 opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

PDF 0,73 MB
Wersja obowiązująca od 26.06.2017