Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2020 dla województwa małopolskiego

Roczny Plan Działania na rok 2020 dla I Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Dokument

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2020 dla województwa małopolskiego

PDF 0,83 MB
Wersja obowiązująca od 27.02.2020