Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2017 dla województwa małopolskiego

Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020 opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Dokument

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2017 dla województwa małopolskiego

PDF 0,80 MB
Wersja obowiązująca od 09.03.2017