Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Dokument zawiera szczegółowe informacje wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także praktyczne przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

Dokument

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

PDF 0,45 MB
Wersja obowiązująca od 22.06.2018