Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne to horyzontalny dokument, określający jednolite warunki i procedury obowiązujące przy realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach programu krajowego i regionalnych programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Uwagi należy zgłaszać na formularzu do 14 kwietnia 2015 r. na adres poczty elektronicznej: sylwia.kowalczyk@mir.gov.pl.

Dokument

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

PDF 0,18 MB
Wersja obowiązująca od 30.03.2015 do 14.04.2015