Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej). Program wspiera realizację Programu Dostępność Plus.

Dokument

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PDF 3,75 MB
Wersja obowiązująca od 08.12.2022