Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Dokument

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

PDF 3,85 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Załączniki (6)

Karta wizualizacyjna dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 0,82 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Karta wizualizacyjna dla Programu Pomoc Techniczna

PDF 0,80 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Wschodnia

PDF 0,89 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Cyfrowa

PDF 0,88 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Karta wizualizacyjna dla Programu Infrastruktura i Środowisko

PDF 0,91 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018

Karta wizualizacyjna dla Programu Inteligentny Rozwój

PDF 0,86 MB
Wersja obowiązująca od 01.01.2018