Plan ewaluacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu wyznaczenie ram dla procesu ewaluacji w całym okresie realizacji Programu, a więc do końca 2023 roku. 

Jego zasadniczym zadaniem jest identyfikacja badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji Programu oraz wskazanie podstawowych warunków i zasad realizacji działań związanych z procesem ewaluacji oraz określenie sposobu ich koordynacji - zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Komisję Europejską oraz zidentyfikowanymi potrzebami informacyjnymi.

Dokument

Plan Ewaluacji PO WER

PDF 0,83 MB
Wersja obowiązująca od 08.01.2020

Załączniki (2)

Zał. 1 do Planu Ewaluacji_badania fakultatywne

PDF 0,34 MB
Wersja obowiązująca od 08.01.2020

Zał. 1 do Planu Ewaluacji_badania obligatoryjne

PDF 0,35 MB
Wersja obowiązująca od 08.01.2020