Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków EFS w obszarze rynku pracy

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków EFS w obszarze rynku pracy.

Dokument

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków EFS w obszarze rynku pracy

PDF 0,10 MB
Wersja obowiązująca od 02.02.2018