Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zawodowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku