Interpretacja Instytucji Zarządzającej - aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Wytyczne Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące stosowania aspektów społecznych podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektów PO WER - materiał zaktualizowany został w związku z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument

Interpretacja Instytucji Zarządzającej - aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

PDF 0,53 MB
Wersja obowiązująca od 24.01.2017