Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odnosi się do tych aspektów wdrażania PO WER w zakresie pomocy technicznej, które nie zostały uregulowane w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.

Dokument

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 2,11 MB
Wersja obowiązująca od 27.06.2018