Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.2 PO WER

od 24.11.2015 10:00 do 01.12.2015 15:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 10:00, w siedzibie WUP Kraków, sali 306 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 17 listopada 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres gobeidat@wup-krakow.pl do dnia 1 grudnia 2015 r. (wtorek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 2 grudnia 2015 r.  na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 424 07 37 lub elektronicznie na adres gobeidat@wup-krakow.pl