Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

od 04.08.2020 10:00 do 04.08.2020 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, w sali 605 (VI piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Typprojektu 4 – wsparcie przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl   do dnia 24 lipca 2020 r. (piątek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 24 lipca 2020 r. na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie.

Z uwagi na wymogi sanitarne w związku z COVID-19 ilość miejsc jest ograniczona. W spotkaniu może wziąć udział tylko 1 osoba z danej instytucji.

Jeżeli nie zbierze się grupa co najmniej 10 osobowa, spotkanie zostanie odwołane o czym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu chce wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefoniczne pod numerem: 12 619 85 12 albo elektronicznie na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy – spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu i wyjaśnienie kwestii związanych ze sposobem składania wniosków w odpowiedzi na konkurs.