Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - PROJEKTY SUBREGIONALNE

od 12.09.2017 10:00 do 12.09.2017 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 12 września 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach, w sali 605 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 21 sierpnia 2017 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY na SUBREGION SĄDECKI i SUBREGION PODHALAŃSKI.

Celem konkursu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo na terenie województwa małopolskiego.

Kwota przeznaczona na ten konkurs obejmuje wyłącznie dostępną alokację na subregion sądecki i subregion podhalański. W każdym z subregionów zostanie wybrany jeden operator.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: kkacprzak@wup-krakow.pl do dnia 8 września 2017 r. do godziny 13.00 (piątek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 11 września 2017 r. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr: 12 428 78 05 lub elektronicznie na adres: kkacprzak@wup-krakow.pl.