Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER

od 21.03.2017 12:00 do 29.03.2017 15:00
Wadowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 12:30,
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w sali posiedzeń Rady Miasta Wadowice – plac Jana Pawła II  23
 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 24 marca 2017 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy.

Celem konkursu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo na terenie województwa małopolskiego.

Projekty w ramach tzw. Małych Inicjatyw dedykowane są następującym grupom:

  • osobom zamieszkującym obszary wiejskie położone poza ZIT albo
  • rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem albo
  • osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres rmichalik@wup-krakow.pl do dnia 27 marca 2017 r. do godziny 10.00 (poniedziałek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 28 marca
2017 r.  na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu
w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 428 78 10 lub elektronicznie na adres: rmichalik@wup-krakow.pl

Podobne spotkania planowane są w najbliższym czasie w Nowym Targu i Krakowie.