Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER

od 16.03.2017 13:15 do 27.03.2017 13:15
Nowy Sącz
Uwaga 
                                                                                                                                                  Spotkanie zostało odwołane.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 10:00,
w  siedzibie WUP Kraków - Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 
odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy. Konkurs zostanie ogłoszony po 20 marca 2017 r.

Celem konkursu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo na terenie województwa małopolskiego.

Projekty w ramach tzw. Małych Inicjatyw dedykowane są następującym grupom:

  • osobom zamieszkującym obszary wiejskie położone poza ZIT albo
  • rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem albo
  • osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do dnia 22 marca 2017 r. do godziny 14.00 (środa).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 23 marca
2017 r., na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 428 78 10 lub elektronicznie na adres: rmichalik@wup-krakow.pl.

Podobne spotkania planowane są w najbliższym czasie w  Wadowicach, Nowym Targu i Krakowie.