Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.2 PO WER

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 30.11.2015 04:00 do 10.12.2015 15:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 13:00, w siedzibie WUP Kraków, sali 605 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 17 listopada 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres gobeidat@wup-krakow.pl do dnia 8 grudnia 2015 r. (wtorek) do godziny 12.00

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 8 grudnia 2015 r.  na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych


Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 424 07 37 lub elektronicznie na adres gobeidat@wup-krakow.pl

Dodatkowa informacja

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w Punkcie konsultacyjnym IOK, zlokalizowanym w siedzibie IOK, Plac Na Stawach 1, Kraków, na I piętrze. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu konsultacji pod numerem: 12 424 07 37