Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - MAŁE INICJATYWY

od 10.04.2017 10:00 do 10.04.2017 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, w sali 306 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 24 marca 2017 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy.

Projekty w ramach tzw. Małych Inicjatyw dedykowane są następującym grupom:

  • osobom zamieszkującym obszary wiejskie położone poza ZIT albo
  • rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem albo
  • osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do dnia 6 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00 (czwartek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 7 kwietnia 2017 r.  na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 428 78 10 lub elektronicznie na adres: rmichalik@wup-krakow.pl.