Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

od 16.03.2020 10:00 do 16.03.2020 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie odwołuje poniższe spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców. 

W najbliższym czasie zamieścimy na stronie internetowej prezentację zawierającą najważniejsze informacje o konkursie. Pytania dotyczące naboru można kierować pisemnie lub telefonicznie do WUP w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków,
efs@wup-krakow.pl,
tel. 12 428 78 05 – Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, w sali 605 (VI piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może
zaoferować uczestnikom  formy pomocy w zakresie  indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika) z wyjątkiem:

 • wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia oraz
 • wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • organizacje pozarządowe,
 • agencje zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl do dnia 12 marca 2020 r. (czwartek).

  Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 12 marca 2019 r. na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie.

  Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu chce wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefoniczne pod numerem: 12 619 85 12 albo elektronicznie na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl