Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - PROJEKTY SUBREGIONALNE

od 06.04.2017 10:00 do 06.04.2017 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach, w sali 605 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 24 marca 2017 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY SUBREGIONALNE.

Celem konkursu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo na terenie województwa małopolskiego.

Kwota przeznaczona na ten konkurs została podzielona na 6 subregionów: Miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Małopolskę Zachodnią w każdym z subregionów zostanie wybrany jeden operator.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do dnia 4 kwietnia  2017 r. do godziny 10.00 (wtorek).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 5 kwietnia 2017 r.  na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub zorganizowania dodatkowego spotkania i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 428 78 10 lub elektronicznie na adres: rmichalik@wup-krakow.pl .