Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

od 08.01.2019 10:00 do 08.01.2019 13:00
Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, w sali 605 (VI piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konkursu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych. W projekcie można zaplanować do 1 mln zł, m.in. na kursy, szkolenia, staże, praktyki, dotacje na otwarcie własnej firmy. Działania mogą być skierowane do Małopolan do 29. roku życia, biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących tereny wiejskie, rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz imigrantów i reemigrantów.

Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu i wyjaśnienie kwestii związanych ze sposobem składania wniosków w odpowiedzi na konkurs.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: efs@wup-krakow.pl do dnia 6 stycznia 2019 r. (niedziela).

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna przesłana do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu chce wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefoniczne pod numerami: 12 619 85 13 lub 12 428 78 10 albo elektronicznie na adres: efs@wup-krakow.pl.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dostępna jest tutaj.