Aplikacja ADU_EFS została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju dla beneficjentów w celu do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL 2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Aplikacja działa w trybie off-line, a plik weryfikuj_1.0 pozwala zweryfikować sumę kontrolną.

Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014).

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia form wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci SZKOLEŃ oraz USŁUG ROZWOJOWYCH beneficjenci powinni zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wskazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacment, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie inne niż TIK).

Aplikacja ADU_EFS_2.6 (xls, 853 KB)