Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

W tej części serwisu znajdziesz sprawozdania z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój, przeczytasz opracowania i analizy dotyczące programu oraz przekierowanie do serwisu poświęconemu ewaluacji w Polsce.

Ewaluacja - Przekierowanie do serwisu poświęconemu ewaluacji w Polsce