W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj listę wszystkich beneficjentów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Mapa Dotacji
Przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE,
w którym znajdują się informacje
o wszystkich projektach realizowanych
 z Funduszy Europejskich w Polsce
Lista Projektów 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój