Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 8 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 | PDF, 6.52MB

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:

Karta Wizualizacji dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. | PDF, 2.27MB

W dokumencie można znaleźć informacje o zakresie i wyglądzie tablic czy plakatów informacyjnych.

Karta Wizualizacji dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. | PDF, 835.37KB

W dokumencie można znaleźć informacje o zakresie i wyglądzie tablic czy plakatów informacyjnych.