Wiadomości

Wsparcie z programu POWER dla 17 tysięcy młodych osób z Subregionu Oświęcimskiego

31.10.2023
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu odbyło się czwarte spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w podregionach. Wyróżnieni zostali Beneficjenci z Subregionu Oświęcimskiego, których projekty zostały wpisane na listę dobrych praktyk. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego.

21 tysięcy młodych osób z subregionu krakowskiego objętych wsparciem

30.10.2023
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, instytucji Województwa Małopolskiego (WUP) odbyło się trzecie spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w podregionach. Beneficjenci z Subregionu Krakowskiego i miasta Krakowa, których projekty zostały wpisane na listę dobrych praktyk zostali wyróżnieni.

Podsumowanie POWER w subregionie nowosądeckim

25.10.2023
Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 20 października 2023 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w subregionie nowosądeckim.
Zobacz wszystkie wiadomości

Sprawdź, w jakich projektach trwa jeszcze rekrutacja!

Sukcesy projektów

Inicjatywa skierowana jest do 140 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 18-29 lat.

Przeczytaj więcej o projekcie

Efekty PO WER

30 tys. osób skorzystało z programu
19 tys. osób znalazło pracę